02

یازار : توتقون

+ به یه ن
فارس ها در پي پرداخت رايانه ها تصميم گرفتند زين پس براي صرفه جويي استخون را فقط ليس بزنند.Albert Einstein


به فارسه ميگن:بزرگترين آرزوت چيه؟ميگه:جاي بوشوك تو كارتون لوك خوش
شانس رو بگيرم .ميگن :چرا؟ ميگه:واسه اينكه هميشه بگم آخ جووون استخووون
Doggy

فارسه واسه كار ميره خارج.به صاحب هتل ميگه واسه سگتون مترجم نميخواين؟Lipstick Pitbull

به فارسه ميگن بهترين خوابي كه ديدي چي بود ميگه واااي واااي يه استخون به اندازه درخت
Image


به فارسه ميگن : ميتوني عدد 7 رو 3 بار پشت سر هم تكرار كني ؟ ميخنده ، ميگن چرا خنديدي / ميگه اي شلوغ مي خواي بگم هاف هاف هاف
Image

  • [ ]