05

یازار : توتقون

+ به یه ن

يه ترك به يه فارس ميگه نون مي خوري فارسه پارس مي كنه ميگه من استخون مي خوام

يه روزي يه تركه مي ره يه كتاب فروشي ميگه: ببخشيد شما كتاب سگها ها آدم مي شوند رو داريد؟ اونم ميگه : ببخشيد ما كتاب هاي تخيلي نداريم

به فارسه ميگن بهترين خاطرت چيه ميگه يه بار به يه استخون ليس زدم كه مال هزاران سال پيش بود حتما مال كورش كبير بود


  • [ ]