09

یازار : توتقون

+ به یه ن
سگ فارس مي ميره، مردم مي گن بريم براي شوخي بهش تسليت بگيم.
فارسه تشكر ميكنه مي گه: خيلي ممنون. اصلا فكر نمي كردم سگم  اين همه فاميل داشته باشه!

به فارسه مي گن مار باباتو نيش زد فوت كرد، مي گه: از پشت زدش؟ مي گن آره، مي گه مار مقصره…

يك بار بچه تهرون مياد تبريز تو خيابون سوسول بازي در مياره يكي بهش ميگه اهاي توله سگ اينجا تهرون نيستا بچه تهرون خوشحال ميشه ميگه اخه من اينقدر جوونم كه بهم گفتي توله بابا دمت گرم.


  • [ ]