تاسوف-قوقوش-؟؟؟

یازار : توتقون

+ به یه ن
يه روز دو تا ماشين تصادف مي كنند ، افسره مياد ميگه بگيد ببينم چي شده ، تركه!!! بر مي گرده مي گه والله جناب سروان من كه خواب بودم هيچي نديدم از اين آقا بپرس !!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


خانم گوگوش عزيز
بعد از مصبيت زلزله اخير آذربايجان وقتي شنيدم امشب در آنتاليا كنسرت داريد با وجود ارادتي كه از دوران نوجواني به ترانه هاي شما دارم ، هيچ اشتياق شركت در اين كنسرت را نداشتم تا وقتي كه شنيدم قصد داريد قسمتي از درآمد اين كنسرت را به زلزله زدگان آذربايجان اختصاص بدهيد ... اين بود كه به واسطه ايجاب شغلي ام در زمينه توريسم با كمك به فروش بليط هاي كنسرت شما امشب در سالن برنامه حضور يافتم ... با اجراي هر ترانه از طرف شما در خاطراتم تا سال هاي دور ، هم كلاسي ها ، كاست هايي كه چون گنجي ارزشمند نگهداري كرده و تك تك ترانه هايتان را از آنها حفظ مي كرديم ، تا همه آن يادهاي دوست داشتني سفر مي كردم و بعد هفته اي آوار غم و اندوه و درد ، لذتي زيبا را احساس مي كردم ،،، تا اينكه در بين آن همه ترانه هاي پرارزش با شنيدن جوكي بي ارزش از طرف شما شوكه شدم !!! تا چند دقيقه همچنان باور نمي كردم آنچه شنيده ام واقعا از زبان شما بوده آن هم در اجرايي كه به ياد كساني قرار بود باشد كه حالا چاشني جوك شما بودند !!! ، و در حضور هم مليتي هاي ايشان ، چرا كه ترك زبانان بسياري در محل كنسرت حضور داشتند اعم از شركت كنندگان و تور ليدرها و مسئولين اجراي برنامه شما !!!
ديگر نه ترانه هاي تان برايم مفهومي داشت نه اجراي زيباي تان نه دلخوشي هاي شخصي ام ... با غمي بسيار سنگين چون آوار زلزله اي مهيب در دلم ، سالن را ترك كردم در حاليكه يك سوال مدام در ذهنم تكرار مي شد و تكرار مي شد و تكرار مي شد ... چرا امشب ؟؟؟!!! چرا امشب كه كنسرت شما عنوان حمايت از زلزله زدگان آذري را به دنبال مي كشيد ؟؟؟!!! و چرا در ملاء اي چنين عمومي ؟؟؟!!! واقعا تعريف اين جوك بي ارزش در شبي چنين حساس ، اين قدر ارزش و بها داشت ؟؟؟!!! خاطرات دلنشين من به كنار ، زحمات و هزينه اي كه تك تك ترك زبانان حاظر در سالن براي شركت در كنسرت شما متحمل شده بودند به كنار ، عشق و محبت قلبي يك يك اين هم وطنان نسبت به شما هم به كنار ، اما دردهاي مردمي كه هنور داغ عزيزانشان شعله ور است و سر به آسمان مي سايد را چطور جواب مي دهيد ؟؟؟!!! اگر كنسرت شما قرار بود وسيله اي باشد در حمايت از مردم من ، بگذاريد همين امشب و همين من حقير از طرف تك تك مردم سرزمينم آذربايجان به شما بگويم كه نه من و نه مردم آذربايجان هيچ كمك اي را از طرف شما قبول نداشته و نخواهيم داشت ... مردم آذربايجانم داغديده اند اما آن قدر محتاج نيستند كه به خاطر وعده كمكي از طرف شما بر خفت و خواري تحقيري اينچنين سكوت كنند ... نه شما و نه هيچ هنرمند و غير هنرمند و شخصيت برجسته اجتماعي يا سيــاسي و فرهنگي به هبچ دليل و بهانه ، حق و اجازه توهين به هيچ ملت و مليتي را ندارد ، لطفا پس از اين براي فروش بهتر كنسرت هاي تان درد و داغ انسان ها را بهانه قرار ندهيد و منافع برنامه هاي تان هم همان بهتر كه تمام و كمال متعلق به خودتان باشد ...
( من نه مليت طلب هستم و نه از راديكال هاي نژاد پرست و افراط گرا ، هميشه در زندگي ارزش هاي انساني برايم مهم تر از ارزش هاي رگ و ريشه اي و منطقه اي بوده و هست چنانكه اگر اين توهين از طرف فردي ترك زبان نسبت به ديگر اقوام كرد و لر و يا بلوچ و فارس صورت مي گرفت نيز به همين اندازه تحت تاثير قرار گرفته و ناراحت مي شدم چرا كه اينجا صحبت از دردهاي انساني است و مرهم بودن بر اين دردها نه دردمضاعف واقع شدن !!! ..... لاله اشگيه - آنتاليا - 18 اگوست 2012 )

  • [ ]