10- لهجه

یازار : توتقون

+ به یه ن

يه روز پان فارسه به تركه ميگه چرا لهجه ات را درست نميكني

تركه ميگه اتفاقا تصميم جدي دارم كه درستش كنم و فارسي را روان صحبت كنم

چون قصد دارم امسال همراه خانواده سفري به شرق ايران و از اونجا به تاجيكستان داشته باشم.


  • [ ]