ثريا

یازار : توتقون

+ به یه ن
يان تركه به يه پان پارسه ميگه راسته كه مي گن زبون شما زبون سگها است.
پارسه عصباني مي شه مي گه اينا همش حرف حرفه هفه هفه هاف هاف هاف

پارسه فيلم 300 را مي بينه ميره هر چي سي دي خام مي بينه ميخره و ميشكنه!
علت رو مي پرسن ، ميگه اين كارو ميكنم تا كسشعر بيشتر از اين تكثير نشه.

به پارسه ميگن ثريا در كدوم قسمت اسمونه ميگه قربونش برم رفته مهد كودك
.

  • [ ]